top of page
Stichting Vrienden van De Meene

De Stichting Vrienden van De Meene ondersteunt sinds 1981 het werk op De Meene (zowel de camping als het gebouw) met financiële bijdragen. In de loop van de tijd hebben ze kunnen helpen bij verscheidene projecten, zoals grondaankoop in 1988. In de bijlagen onderaan de pagina kun je een overzicht vinden van de geschonken bijdragen voor de projecten.

 

Stichting Vrienden van De Meene wordt mogelijk gemaakt door:

  • periodieke bijdragen van begunstigers/donateurs

  • het houden van éénmalige of langer durende acties zoals verkoop op  rommelmarkten van tweedehands-boeken en spullen en ook verzamelingen zoals postzegels, ansichtkaarten e.d.

  • het bezorgen van Kerstpost

  • spellen als ‘reservegetal raden’

  • de verkoop van gebruikte cartridges

  • donaties/fooi van gasten van het kampeerterrein

 

Sinds 2013 zijn we gestopt met het bezorgen van de kerstpost en het verkopen van de gebruikte cartridges.

 

We blijven boeken en verzamelingen nog wel innemen en verkopen. Het inzameladres vindt je hieronder. Momenteel zijn we gestopt met de verkoop van tweedehandsspullen.

 

Periodieke bijdragen van begunstigers blijven voor ons de belangrijkste bron van inkomsten. Aanmelden als begunstiger is eenvoudig. Vul dit formulier in en maak een bedrag van minimaal € 10,00 over op onze rekening bij de NL27 INGB 0001 9568 00 o.v.v. ‘periodieke bijdrage’. Je ontvangt daarna jaarlijks een acceptgiro (onze voorkeur gaat uit naar een automatisch incasso), een uitnodiging voor een jaarlijkse algemene bestuursvergadering en het jaarverslag van de besturen van de Stichting De Meene en de Stichting Vrienden van De Meene.

 

Ons bestuur bestaat uit max. 10 personen, die leidinggeven aan de diverse acties en de inkomsten en uitgaven coördineren.

 

Voorzitter:

Tom van Duffelen, Gervingshoekweg 2B, 7481 XE Haaksbergen

e-mail: tvanduffelen@kpnmail.nl

 

Secretaris/penningmeester:

Ben Bijker, Kemnalanden 43, 7542 HM Enschede, tel. 053-4763015

e-mail: b.bijker01@kpnmail.nl

 

Informatie over de andere financiële acties:

Geert Krikke, Hertmebrink 221, 7544 DH Enschede, tel. 053-4314106

 

Inzamel- en/of aanmeldadres voor tweedehands boeken en andere verzamelingen:

Harrie van de Belt, het Leunenberg 306, 7544 JJ Enschede, tel. 06-25042130

e-mail: harrievdbelt@kpnmail.nl.

 

Algemeen e-mailadres: vrienden@demeene.nl

 

24 februari 2017

Bijlagen:

Jaarverslag 2018

Schenkingen

bottom of page