top of page

De Meene

De Meene en de camping zijn het resultaat van de inzet van een groep emanciperende arbeiders uit Enschede, die in de 30-er jaren van de 20e eeuw een plek zochten om van de natuur te genieten. De fabrieksjeugd, georganiseerd in de Arbeiders Jeugd Centrale, moest een plek hebben waar de 'verheffing' van het volk kon worden vorm gegeven. De AJC organiseerde op dit van een boer gehuurde stuk grond in Buurse kampeer kampen. Tijdens die weekenden waren er veel activiteiten die erop gericht waren kinderen kennis te laten nemen van cultuur d.m.v. muziek, voordrachten, dans en spel. Zaken waar de arbeidersjeugd in die jaren niet vanzelfsprekend mee in contact kwam. Gedreven idealisten die aan een betere wereld wilden werken. Omdat ook in de winter behoefte was aan activiteiten werd al snel een kampeergebouw gebouwd. Later werd het clubhuis uit Enschede verplaatst naar Buurse als huisje voor de campingwacht. Bijna alles werd door de leden zelf georganiseerd en opgebouwd, en dat is nog altijd het kenmerkende van De Meene.

 

Een stichting die, gerund door vrijwilligers, een prachtige camping exploiteert  met als doel een kampgebouw in stand houden. Tientallen vrijwilligers maken het samen mogelijk dat een zeer goed geoutilleerde camping kan functioneren waar nog altijd kinderen (maar ook hun ouders) zichzelf kunnen vermaken. Natuurlijk veel kinderen, spannende spelvoorzieningen, het kampvuur op de mooie avonden, broodjes bakken, en, als er een muzikant op de camping staat met begeleiding. Ontspannen recreëren in de prachtige rustige omgeving net als bijna 90 jaar geleden. En… waar nog altijd oud- leden van de AJC hun geschiedenis willen en kunnen beleven. 

Jaarverslag 2019
bottom of page