top of page
Privacyverklaring

Deze website wordt u aangeboden door Stichting De Meene. 

 

Van de inhoud van deze site mag niets worden gekopieerd en aan de inhoud mag niets worden veranderd. Stichting De Meene streeft naar een juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. De Stichting De Meene aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit de raadpleging van www.demeene.nl, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze internetsite. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op sites, waarvan op deze site links zijn opgenomen.

 

Privacy:
In onze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verwerken: privacyverklaring Stichting De Meene

Samenvatting en toelichting:

Stichting De Meene gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar website, de commissies en van de nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De stichting houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het vastleggen en verwerking van gegevens. In het kader van de aanmeldingen en de nieuwsbrief legt de stichting gegevens vast in bestanden. De stichting De Meene verstrekt uw gegevens niet aan derden, behoudens als dit noodzakelijk is voor een juiste (of wettelijke) uitvoering van de taken. Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van de voor de wet noodzakelijke registratie ten behoeve van het verblijf in de Groepsaccommodatie of op de Camping De Meene.

bottom of page