top of page

Witte Veen

Het heide- en bosgebied Witte Veen ligt tussen Buurse en de Duitse grens. Voor de mooie rondwandeling moet je even de grens over. De wandelroute start bij de parkeerplaats van restaurant en watermolen Haarmühle. In ongeveer twee uur struin je door een prachtig natuurgebied met ruige graslanden, poelen, heide, bos en hoogveen.

De route is onderdeel van het Wandelnetwerk Regio Twente: een netwerk van ruim 3.000 km wandelroutes in Twente. In het voorjaar kun je de boomkikker horen. Op de velden groeit klokjesgentiaan, veenpluis, wollegras en lavendelheide.

 

Smokkelaarsroute

Witte Veen was vroeger een geliefde grensovergang voor smokkelaars. Vanuit de boerderij het Markslag liepen controlebeambten hun surveillance. Hoewel de grenzen nu open zijn herinnert nog veel aan oude tijden. De grenspalen van voor 1795 dragen bijvoorbeeld nog hun oorspronkelijke inscriptie.

 

Boomkikkers

Ooit was het Witte Veen een uitgestrekt hoogveengebied waar boeren schapen lieten grazen. Het veen werd afgegraven, ontgonnen en ingericht als landbouwgebied. Natuurmonumenten heeft nu een groot deel van het gebied in onderhoud. Het streven is om het oude karakter waar mogelijk te herstellen. Schotse hooglanders houden het gebied open en zorgen zo voor variatie in de plantengroei. Er zijn poelen en slenken gegraven om de achteruitgang van amfibieën te stoppen. Met succes: het aantal boomkikkers is toegenomen.

 

Natuurlijke verbindingen

De grootste bedreiging voor het gebied is dat de bodem verdroogt en verzuurt. Met Duitse collega’s werkt Natuurmonumenten aan verbeteringen. Ook probeert Natuurmonumenten nieuwe gebieden te verwerven. Het streven is het Witte Veen nog beter te laten aansluiten op het Aamsveen, Haaksbergerveen en overige aangrenzende natuurgebieden. Met uw steun kunnen we er daadwerkelijk voor zorgen dat ook hier een grote aaneengesloten ecologische zone ontstaat.

 

Vogelkijkscherm

De wandelroute van acht kilometer voert langs vele mooie plekken. Pauzeer even bij het vogelkijkscherm aan de Gervingshoekweg. Hier zie je, afhankelijk van het seizoen, wilde eend, slobeend, kuifeend, grauwe gans en dodaars. Tijdens de vogeltrek biedt het Witte Veen een bijzondere attractie: de schuwe en zeldzame kraanvogel. Wees muisstil en maak jezelf onzichtbaar, dan heb je kans deze indrukwekkende vogel te zien.

bottom of page